Xalça Muzeyindən iştirakçı Sertifikatı, 2019 il

Xalça Muzeyindən iştirakçı Sertifikatı, 2019 il