Bakı şəhəri memarlığının müasir dövrü, 2000-2020-ci illər

Cənubi Qafqazın və Yaxın Şərqin ən böyük şəhərinin memarlığında yeni dövr, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa istifadə edərək, dünyanın bütün aparıcı memarların və memarlıq şirkətlərinin gözlərinin ölkədə cəmləşməsi ilə başladı. Böyük rəqabətə baxmayaraq, şəhərdə Azərbaycan memarlarının layihələri əsasında qədim şəhərə yeni görkəm verən onlarla müasir binalar tikilir.

Slider