Tiflisdəki memarlıq müsabiqəsinin Diplomu, 2008 il

Tiflisdəki memarlıq müsabiqəsinin Diplomu, 2008 il