Məktəbdə oxuyarkən alınan Təşəkkür, 1982 il

Məktəbdə oxuyarkən alınan Təşəkkür, 1982 il