Məktəbə oxuyarkən alınan Təşəkkür, 1978 il

Məktəbə oxuyarkən alınan Təşəkkür, 1978 il