Təkmilləşdirmə kurslarını bitirmə sertifikatı, 2002 il

Təkmilləşdirmə kurslarını bitirmə sertifikatı, 2002 il