Tacikistan SSR Dövlət Tikinti Komitəsinin Diplomu, 1989 il

Tacikistan SSR Dövlət Tikinti Komitəsinin Diplomu, 1989 il