«Stalin memarlıq dövrü. XX əsrin 1940-1960-cı illərində Bakıda memarlıq»

Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Qədim şəhərin küçələri ilə sanki zaman maşınında gəzərək, mərhələlərlə səyahət edib, dünya memarlığının inkişaf tarixini öyrənirsən. Bakı həm qədim əsrarəngiz binaları, həm də heyrətamiz dərəcədə gözəl orta əsr memarlığını, həm XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərindəki «Art Nouveau» dəbdəbəli imperiya dövrünü, həm də 1920-1930-cu illərin möhtəşəm cəsarətli konstruktivizm eksperimentləri dövrünü, 1940-1950-ci illərin «Stalin» dövrünü, 1960-cı illərinin şəxsiyyətsiz «xruşşov» memarlığı dövrü və 1970-1980-ci illərin «sosialist modernizminin» sərt mərhum Brejnev üslubu təqdim edir. Bu gün şəhər XXI əsrin əvvəllərində müasir memarlığın dünya mərkəzlərindən biridir.

Bakı 1940-1960-cı illərdə Sovet İttifaqının ən mühüm şəhəri və ən böyük sənaye mərkəzi, SSRİ-nin «stalinist» memarlığının mərkəzlərindən biri olmuşdur. Bu dövrdə böyük ölkənin qabaqcıl memarları Bakıda – o vaxtlar yazdıqları kimi – «formaca milli, məzmunca sosialist» möhtəşəm memarlıq abidələri qoyub, və bu gün bizim haqlı olaraq fəxr edirik və əziz tuturuq. Sizi 1940-1960-cı illərdə – sevinc və işıq, sevgi və rahatlıqla dolu «isti» memarlığın unikal dövrü olan Bakıya səyahətə dəvət edirik.