160-№-li orta məktəbinin Məzuniyyət Sertifikatı, 1984 il

160-№-li orta məktəbinin Məzuniyyət Sertifikatı, 1984 il