Memarlıq haqqında ən yaxşı çap olunmuş nəşrə görə Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin Birinci dərəcəli Diplomu 2014 il

Memarlıq haqqında ən yaxşı çap olunmuş nəşrə görə Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin Birinci dərəcəli Diplomu 2014 il