«Laçın. Üç günlük qış səyahəti»

Laçın Azərbaycanın gözəl və bənzərsiz bir diyarıdır. O, yüksək dağ zirvələri, qalın relikt meşələr, zəngin təbii resurslar və, əlbətt ki, bu qədim yerləri zənginləşdirən möhtəşəm memarlıq abidələri ilə məşhurdur. Bu diyara bir baxış ilə ona aşiq olmaq və gözəlliyini heç vaxt unutmamaq üçün kifayətdir.

Biz məşhur bakılı fotoqraf Bahadır Əjdər oğlu Cəfərov (26.02.1947) və ensiklopedik biliyə malik olan insan Elnur Məlik oğlu Abdullayev (09.03.1976) ilə birlikdə üç soyuq qış gününü nadir memarlıq abidələrinin tədqiqinə həsr etdik. Səfərimizin nəticəsi bu qeyri-adi kitab oldu.