Memarlıq fakültəsinin sonunda tamamlanan diplom işi, 1989 il

Memarlıq fakültəsinin sonunda tamamlanan diplom işi, 1989 il