Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyinin Diplomu, 1988 il

Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyinin Diplomu, 1988 il