Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyinin Diplomu, 1987 il

Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyinin Diplomu, 1987 il