Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin İkinci dərəcəli Diplomu, 2014 il

Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin İkinci dərəcəli Diplomu, 2014 il