Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin Diplomu, 1998 il

Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin Diplomu, 1998 il