Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin Diplomu, 1997 il

Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin Diplomu, 1997 il