Azərbaycan Memarlar İttifaqının Sertifikatı, 1998 il

Azərbaycan Memarlar İttifaqının Sertifikatı, 1998 il