Azərbaycan Memarlar İttifaqının Fəxri Qızıl Nişanı vermə Sertifikatı, 2005 il

Azərbaycan Memarlar İttifaqının Fəxri Qızıl Nişanı vermə Sertifikatı, 2005 il