Azərbaycan Memarlar İttifaqının Diplomu, 2004 il

Azərbaycan Memarlar İttifaqının Diplomu, 2004 il