2011-ci ildə memarlıq haqqında ən yaxşı çap olunmuş nəşrə görə Beynəlxalq Memarlar İttifaqları Birliyinin Birinci dərəcəli Diplomu

Diploma of the First Degree of the International Association of Unions of Architects for the best printed publication about architecture in 2011